IK MAAK DE BAAN DIE IK BEN

Op authentieke wijze en in een vorm en omgeving die het beste bij jou past je talenten benutten! Zo maak jij de baan die je bent!

Een onderdeel van ieder leven is het besteden van je tijd door middel van het leveren van een bijdrage in ruil voor iets anders. We noemen dit ook wel werk, baan, loondienst, ondernemen, vrijwilligerswerk, ouderschap, zorgen voor of dromen verwezenlijken….

Vrijheid en discipline, creativiteit en structuur, samen en alleen, beweging of stilstand, ratio en emotie. De kracht van deze dualiteiten hebben invloed op je ontwikkeling.  Ontwikkeling is een belangrijk element in je gevoel van welzijn. In de workshops, trainingen en de (business) retreats van IK MAAK DE BAAN DIE IK BEN gaan we hier nader op in.

Bezoek de website voor meer informatie www.ikmaakdebaandieikben.nl